Kung Fu Sunnybank

Classes and Timetable for Kung Fu Sunnybank

Week night classes are: School Hall, SunnybankState School, Glendower St, Sunnybank

Day
Monday
Monday
Monday

Thursday
Thursday
Thursday

Time
6 to 8 pm
6 to 8 pm
6 to 8 pm

6 to 8 pm
6 to 8 pm
6 to 8 pm

Class
Shaolin Kung Fu
Tai Ji/ Qi Gong
Xing Yi

Shaolin Kung Fu
Xing Yi
Tai Ji/ Qi Gong

Instructor
Shifu Peter Natalier
Shifu Kevin The
Shifu Richard Nicolls

ShiGong Jason King
Shifu Richard Nicholls
Shifu Kevin The

How To Get There:

Adults weeknight classes are: School Hall, SunnybankState School, Glendower St, Sunnybank